Talteenotetut

Kaakkois-Suomen Eläinsuojeluyhdistys r.y. on talteenottanut seuraavat villiintyneiksi tai hylätyiksi oletetut eläimet suoraan yhdistyksen sijaiskoteihin:

---

Tällä hetkellä yhdistyksellä ei ole uusia talteenotettuja eläimiä.

---

Ilmoitusvelvollisuus villiintyneinä tai hylättyinä talteenotetuista eläimistä
Eläinsuojelulain 15 § velvoittaa kunnan huolehtimaan alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Kotkan, Pyhtään, Haminan, Vironlahden ja Miehikkälän kunnat ovat vahvistaneet löytöeläinten talteenoton Hemböle Ayn (löytöeläintalo Kuppis) järjestettäväksi vuonna 2011 solmitulla sopimuksella. Eläinsuojelulain mukaan talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, luovuttaa tai lopettaa eläin. Jos eläimelle ei löydy omistajaa, Lsey tai muu eläinsuojeluyhdistys voi ottaa eläimen hoitoonsa ja etsiä sille uuden kodin.

Yhdistykselle tulee joskus myös suoraan talteenotettuja kissoja, kuten loukuttamiamme populaatiokissoja tai ulkokissoja, joiden omistaja on menehtynyt tai muuttanut pois, eikä kissoilla enää ole virallista omistajaa.

Kaakkois-Suomen Eläinsuojeluyhdistys r.y. ilmoittaa kaikista villiintyneinä tai hylättyinä talteenottamistaan kissoista internet-sivuillaan omassa osiossaan, missä ilmoitus pidetään esillä 15 vrk ajan. Tämän lisäksi kuva ja löytymistiedot julkaistaan yhdistyksen Facebook-sivulla sekä Karkurit.fi:ssä, missä se pidetään esillä 15 vrk ajan. Löydetystä eläimestä ilmoitetaan vähintään yhdellä kaupan ilmoitustaululla tai muussa vastaavassa paikassa alueella. Tämä on ollut myös kaupungineläinlääkäri Nelli Gartmanin ja vs. läänineläinlääkäri Tanja Häkkisen suositus. Mikäli kyseisille kissoille ei näistä toimenpiteistä huolimatta ilmoittaudu sellaista omistajaa, joka pystyy todentamaan omistajuutensa, yhdistys etsii kyseisille kissoille uudet loppuelämän kodit.

Kaltoinkohdeltujen eläinten hyväksi tehtävän vapaaehtoistyön rahoitus
Kaakkois-Suomen Eläinsuojeluyhdistys r.y. ei saa eläinten hoidon tueksi taloudellista avustusta kymenlaaksolaisilta kunnilta tai kaupungeilta. Voit tukea toimintaamme kaltoinkohdeltujen eläinten hyväksi tekemällä lahjoituksen yhdistyksen tilille seuraavilla tiedoilla: saaja Kaakkois-Suomen Eläinsuojeluyhdistys, tilinumero FI14 5620 0920 0047 01, viitenumero 8154, BIC-koodi: OKOYFIHH. 

Eläinkoti Pesän ja yhdistyksen eläinsuojelutoimintaa Kaakkois-Suomen alueella voi tukea tekemällä lahjoituksen suoraan yhdistyksen tilille: FI14 5620 0920 0047 01, viitenumero 8154, BIC-koodi: OKOYFIHH. Kaakkois-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:llä on Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen 27.8.2018 päivänä myöntämä rahankeräyslupa, numero RA/2018/743. Lupa on voimassa 1.9.2018-31.8.2020 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella. Keräämämme varat käytämme kotia etsivien eläinten hyväksi ja eläinsuojelutyöhön keräysluvan aikana.