Talteenotetut

Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. on talteenottanut seuraavat villiintyneiksi tai hylätyiksi oletetut eläimet suoraan yhdistyksen sijaiskoteihin:

Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä uusia talteenotettuja eläimiä.

---

Ilmoitusvelvollisuus villiintyneinä tai hylättyinä talteenotetuista eläimistä
Eläinsuojelulain 15 § velvoittaa kunnan huolehtimaan alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Eläinsuojelulain mukaan talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kotkan, Pyhtään, Haminan, Vironlahden ja Miehikkälän kunnat ovat vahvistaneet löytöeläinten talteenoton Hemböle Ayn (löytöeläintalo Kuppis) järjestettäväksi vuonna 2011 solmitulla sopimuksella.

Sopimuskuntien ohjeistuksen mukaan löytöeläintalo Kuppis ei kuitenkaan vastaanota omistajansa hylkäämiä tai selkeästi villiintyneitä kissoja. Tällaiset eläimet eivät ole kenenkään vastuulla ja ne päätyvät yleensä vapaaehtoisten eläinsuojeluyhdistysten hoitoon. Hylätyksi tai villiintyneeksi oletetusta eläimestä ei kuitenkaan voi koskaan varmuudella tietää, onko kyseessä sittenkin esimerkiksi jonkun karannut lemmikki. Yhdistys halusi varmistaa Kotkan kaupungilta eli talteenottopalvelun tilaajalta, onko löytöeläintalon Kuppiksen velvoitteena välittää tietoa tällaisista yksityisten henkilöiden tai yhdistysten talteenottamista eläimistä mahdollisille omistajilleen.

Kotkan kaupungineläinlääkäri Nelli Gartmanin mukaan nykyisen eläinsuojelulain ja Kuppiksen kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta sopimuskunnat eivät voi velvoittaa Kuppista ilmoittamaan tai keräämään tietoja eläimistä, jotka eivät päädy hoitoon löytöeläintaloon. Näin ollen jos löydettyä eläintä hoitaa jokin muu taho kuin löytöeläintoimija, hoitavan tahon olisi Gartmanin mukaan "syytä ilmoitella eläimistä ainakin löytöalueella kattavasti, jotta eläimet löytäisivät omistajansa." Gartman suosittelee kattavasti ilmoittamaan kiinniottamistanne eläimistä, jotta ei syyllistytä toisen henkilön omaisuuden luvattomaan haltuun ottamiseen, mutta ei kuitenkaan voi ottaa kantaa siihen, mikä on juridisesti riittävää tiedottamista kyseisissä tapauksissa. Gartman suosittelee ilmoittamaan villiintyneinä tai hylättyinä talteenotettujen kissoista jossakin paikallisessa sosiaalisen median kanavassa, mahdollisesti jossain valtakunnallisessa sähköisessä kanavassa (esim. karkurit.fi) ja löytöpaikan läheisyydessä vaikkapa lähikaupan ilmoitustaululla, koska kaikki eivät seuraa internetin ilmoituspalstoja.

Yhdistys varmisti tiedot ilmoitusvelvollisuudesta myös aluehallintoviraston läänineläinlääkäri vs. Tanja Häkkiseltä. Myös Häkkisen antamien tietojen mukaan löytöeläintoimijaa ei voi vaatia ylläpitämään/keräämään ilmoitustietoja myös muista alueella talteen otetuista eläimistä (kuin löytöeläinhoitolaan toimitetuista), jos sopimuskunta ei ole löytöeläinhoitosopimuksessaan asiaa näin määritellyt. Häkkisen mukaan tapoja kattavaan ilmoittamiseen talteenotetusta eläimestä on erilaisia ja yhdistyksen tulisi miettiä tavoista itselleen käyttökelpoisin. 

Lappenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. ilmoittaa kaikista villiintyneinä tai hylättyinä talteenotetuista kissoista internet-sivuillaan omassa osiossaan, missä ilmoitus pidetään esillä 15 vrk ajan. Tämän lisäksi kuva ja löytymistiedot julkaistaan yhdistyksen Facebook-sivulla sekä Karkurit.fi:ssä, missä se pidetään esillä 15 vrk ajan. Löydetystä eläimestä ilmoitetaan vähintään yhdellä kaupan ilmoitustaululla tai muussa vastaavassa paikassa alueella. Mikäli kyseisille kissoille ei näistä toimenpiteistä huolimatta ilmoittaudu sellaista omistajaa, joka pystyy todentamaan omistajuutensa, yhdistys etsii kyseisille kissoille uudet loppuelämän kodit.

Kaltoinkohdeltujen eläinten hyväksi tehtävän vapaaehtoistyön rahoitus
Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:llä ei ole sopimussuhdetta mihinkään kaupunkiin tai kuntaan ja täten hoitaa talteenottamansa villiintyneiksi tai hylätyiksi oletetut kissat täysin omalla kustannuksellaan eikä saa eläinten hoidon tueksi taloudellista avustusta eteläkymenlaaksolaisilta kunnilta tai kaupungeilta. Voit tukea toimintaamme kaltoinkohdeltujen eläinten hyväksi tekemällä lahjoituksen yhdistyksen tilille seuraavilla tiedoilla: saaja L:rannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys, tilinumero FI14 5620 0920 0047 01, viitenumero 8154, BIC-koodi: OKOYFIHH. 

Eläinkoti Pesän ja yhdistyksen eläinsuojelutoimintaa Kaakkois-Suomen alueella voi tukea tekemällä lahjoituksen suoraan yhdistyksen tilille: FI14 5620 0920 0047 01, viitenumero 8154, BIC-koodi: OKOYFIHH. Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry:llä on Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen 27.8.2018 päivänä myöntämä rahankeräyslupa, numero RA/2018/743. Lupa on voimassa 1.9.2018-31.8.2020 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella. Keräämämme varat käytämme kotia etsivien eläinten hyväksi ja eläinsuojelutyöhön keräysluvan aikana.

Kirjoittanut
Janina Pohju
10/2018