Tiedote eläinten hautausmaan hautapaikkojen haltijoille

HAUTAPAIKKOJEN KUULUTUS 19.5 – 30.9.2019

Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. etsii 19.5.-30.9.2019 aikana haltijaa hoitamattomalle haudalle, joka on luovutettu hautapaikaksi ennen 5.6.2015. Yhdistys ilmoittaa hautapaikkojen mahdollisesta palautumisesta yhdistyksen haltuun haudan kohdalle laitetulla yhteydenottopyynnöllä. 

Yhdistys pitää hoitamattomana hautaa, joka on hylätyn näköinen. Hoitamattomuuden kriteerit ovat mm 
● haudalla ei ole osoitusta haltijan käynnistä
● haudalla ei ole muistomerkkiä 
● hautamuistomerkki on selkeästi vinossa, kaatumassa tai kaatunut tai on rikkinainen

Haudan palautuminen yhdistykselle (ennen 5.6.2015 luovutetut hautapaikat)
Ennen 5.6.2015 lunastettu hauta siirtyy yhdistyksen haltuun jos yhdistys toteaa haudan hoitamattomaksi eikä yhteydenottopyynnön huolimatta haudan haltija ole ottanut yhteyttä yhdistykseen. Mikäli haudalla on muistomerkki, voivat omaiset sen halutessaan hakea pois, muutoin määräaikaan mennessä muistomerkki siirtyy yhdistyksen omaisuudeksi.

-Hallitus