Tiedote uuden puheenjohtajan valinnasta ja yhdistyksen taloustilanteesta

Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. järjesti ylimääräisen kokouksen 1.12.2018, koska syyskokouksessa 13.10. valittu puheenjohtaja Anne-Mari Huurtomaa-Altarriba joutui eroamaan tehtävästään henkilökohtaisista syistä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin hallituksen jäsen Jenni Laamanen, joka oli toiminut puheenjohtajan sijaisena 23.11. alkaen. Jenni Laamanen on kotoisin Joutsenosta, mutta asuu nykyisin Kotkassa, ja toimii myös yhdistyksen sijaiskoti- ja adoptiovastaavana Etelä-Kymenlaakson alueella.

Toisena tärkeänä asiana kokouksessa keskusteltiin yhdistyksen taloustilanteesta. Yhdistyksen sijaiskotitoiminta on tänä vuonna laajentunut koko Kaakkois-Suomen alueelle. Etelä-Kymenlaaksossa Haminan ja Kotkan seudulla on ollut syksyllä yhtä paljon kissoja kuin Etelä-Karjalan sijaiskodeissa ja Pesällä yhteensä. Vilkkaimpana aikana kissoja on ollut Kaakkois-Suomessa yhteensä noin 120. Monet kissat ovat tulleet populaatioista ja olleet löydettäessä huonokuntoisia, ja lisäksi yhdistykselle on tullut iäkkäitä kodinvaihtajia, jolloin eläinlääkärikulut ovat kasvaneet suuriksi. Vaikka kissalle tehtäisiin vain perustoimenpiteet, on arvioitu, että jokainen yhdistykselle tullut kissa tuottaa tappiota 80 euroa, adoptiomaksusta huolimatta. Eläinlääkärikäyntien lisäksi kissanhiekasta, ruuista ja muista tarvikkeista koituu yhdistykselle kuluja, ja myös eläinkoti Pesän toiminta on tappiollista.

Keskustelimme siitä, onko kannattavaa ottaa yhdistykselle niin paljon populaatiokissoja, mutta toisaalta nousi esiin se, että jos me emme auta, kissoja eivät auta muutkaan tahot. Löytöeläintalot vastaanottavat eläimiä, joilla oletetaan olevan koti. Monen populaatiokissan kohtaloksi jää kuolla hitaasti luontoon, jos yhdistys ei niitä loukuta ja hoida ja toisaalta meillä on hyviä kokemuksia siitä, miten villikin kissa kesyyntyy kotioloissa. Eläinten auttaminen on perustehtävämme, josta emme haluaisi tinkiä. Eläinkoti Pesän lakkauttamista ei nostettu vaihtoehdoksi.

Jotta yhdistys ei joutuisi tinkimään eläinten auttamisesta, pidimme tärkeänä syytä panostaa enemmän varainhankintaan. Lahjoitukset ovat todella tärkeitä työmme jatkumisen kannalta, samoin erilaiset avustukset. Esimerkiksi Euro eläinsuojeluun -kampanja on tuottanut hyvin. Kampanjan ajatuksena on lahjoittaa euro kuukaudessa eläinsuojeluyhdistykselle. Pyrimme olemaan esillä eri tapahtumissa ja järjestämään kaupoissa keräyksiä. Teetämme ja myymme erilaisia kannatustuotteita, esimerkiksi tällä hetkellä myynnissä on heijastimia ja kissakalentereita. Varoja kuitenkin tarvitaan paljon enemmän, joten eläinkoti Pesän vastaava Laura Hölkki on alkanut suunnitella sponsoripaketteja yrityksille. Sponsoreiksemme lähteviä yrityksiä mainostaisimme eläinkoti Pesällä, kotisivuillamme ja somessa, ja yritys tukisi rahallisesti joko toimintaamme yleensä tai alkaisi jonkin tietyn eläimen sponsoriksi. Nyt vain toivomme, että tämä suunnitelma ottaisi tuulta alleen! Keskustelimme myös siitä, että yhdistys voisi hyvin ottaa harjoittelijoita tai opiskelijan suunnittelemaan lopputyönään varainhankintaa. Vapaaehtoisia kaivattaisiin muutenkin lisää toimintaan niin Etelä-Karjalan kuin Etelä-Kymenlaakson alueella.

Rauhaisaa joulunaikaa!

Jenni Laamanen