Hallituksen ehdokasesittely syksy 2018

Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen syyskokouksessa 13.10.2018 valitaan yhdistyksen hallitus. Hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan siten, että puolet varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen kerran erovuoroisuus ratkaistaan valinnan yhteydessä arvalla. Tarvittaessa erovuoroisten määrä pyöristetään alaspäin. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.

Nykyisestä hallituksesta seuraavalla hallituskaudella jatkavat kahdeksi vuodeksi valitut Colleen Rains, Jenna Muukka ja Sanni Mäkiä sekä varajäsen Riina Hallikainen. Kiinnostuksensa hallitustyöskentelyä kohtaan ovat osoittaneet erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Anne-Mari Huurtomaa-Altarriba, Heidi Alatalo ja Jasmin Muukka. Nykyisistä hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Janina Pohju, varapuheenjohtaja Suvi Rautsiala sekä varajäsen Miia Mänttäri eivät ole käytettävissä seuraavalla hallituskaudella. Uutena ehdokkaana hallitukseen on ilmoittautunut yhdistyksen sihteeri Jaana Rissanen.

Ehdolla puheenjohtajaksi:

Anne-Mari Huurtomaa-Altarriba
Olen 33-vuotias kolmen lapsen äiti, jolle eläinten hyvinvointi ja eläinten oikeudet ovat viime vuosina tulleet koko ajan vain lähemmäksi sydäntä. Olen toiminut LSEYssä vuodesta 2015 lähtien erilaisissa tehtävissä hallituksen jäsenenä, rahastonhoitajana, jäsensihteerinä, nuorisovastaavana ja kouluvierailijana sekä edustanut yhdistystämme kattojärjestö SEY:n jäsenyhdistystyöryhmässä. Hallitustyöskentely sekä sen mukanaan tuomat vastuu ja haasteet ovat minulle näiden vuosien aikana tulleet hyvinkin tutuiksi, joten olisi luonnollinen jatkumo, että siirtyisin hallituksen puheenjohtajaksi. Tavoitteeni tulevalle toimikaudelle - mikäli minut tähän pestiin valitaan - olisi hallitustyöskentelyn eriyttäminen yhdistyksen arkipäivän toiminnasta pelkästään päätöksenteon tasolle sekä tukea ja auttaa hallituksen jäseniä kasvamaan eläinsuojelun ammattilaisiksi.

Ehdolla jäseneksi:

Jaana Rissanen
Olen 37-vuotias ja perheeseeni kuuluu aviomieheni, tyttäreni ja 2 kissaa. Tulin mukaan yhdistyksen toimintaan vuosi sitten adoptoituani Pesältä kissan ja sihteerinä olen toiminut siitä lähtien. Sihteerinä toimiminen on lisännyt mielenkiintoani eläinten hyvinvointia kohtaan. Hallituksen työskentelyä sivustaseuranneena on lisännyt haluani päästä omalta osaltani vaikuttamaan eläinten hyvinvointiin hallitustyöskentelyn kautta.

Jasmin Muukka
Moiksu! Mie oon Jasmin, 18-vuotias eläintenystävä. Olen kotoisin Lappeenrannasta, mutta muutin jokin aika sitten Kiteelle eläintenhoitajan opintojen perään. :) Kämppiksinä miulla on kaksi hupsua kissaa ja kaksi elämäniloista koiraa!

Liityin mukaan toimintaan 16-vuotiaana tekemällä hoitovuoroja täysikäisten hoitajien kanssa, pian olinkin jo ruokakeräyksissä ja eläinkoti Pesän vara-vastaavana! Keväällä aloitin työkokeilussa Pesällä, joka vahvisti suunnitelmani ja lähdin opiskelemaan eläinalaa! Olen erittäin kiitollinen kaikesta jota toiminta on minulle suonut!

Olen toiminut hallituksen jäsenenä vuosina 2017 ja 2018. Toimin myös eläinkoti Pesän vuorovastaavana sekä toisena nuorisovastaavana. Olen halukas jatkamaan hallituksen jäsenenä.

Heidi Alatalo
Olen ollut mukana LSEYn toiminnassa kesäkuusta 2016. Toimin ensin hoitajana eläinkoti Pesällä, mutta pian olin apuna jo muissakin yhdistyksemme tehtävissä kuten Facebook-sivujen ja kotisivujen päivittämisessä sekä valokuvien muokkaamisessa. Nyt olen ensimmäistä kautta mukana LSEYn hallituksessa. Hallitustyöskentely on opettanut minulle paljon uutta sekä lisännyt haluani olla mukana toimimassa yhdistyksemme ja eläinsuojelutyön hyväksi jatkossakin.

Olen 34-vuotias eläinten ystävä. Minulla on kaksi koiraa ja kaksi kissaa sekä akvaario. Vapaa-aikani siis menee suurimmaksi osaksi oman laumani kanssa touhutessa sekä yhdistyksemme tehtävissä. Käytän mieluusti aikaani näihin, koska molemmat ovat minulle tärkeitä asioita. Näiden lisäksi minulle tärkeää on luonnossa liikkuminen ja aika ystävien kanssa.

Jatkan siis mielelläni hallituksen jäsenenä myös seuraavalla kaudella 2018-2019.