Tiedote Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n ja löytöeläintalo Kuppiksen yhteistyöstä

11.3.2018

Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. ja pyhtääläinen löytöeläintalo Kuppis ovat aloittaneet yhteistyön vuonna 2017. Yhdistys vastaanottaa löytöeläintalolla yli 15 vrk säilytettyjä eläimiä ja etsii niille uudet hyvät kodit. Teemme tarvittaessa yhteistyötä myös Etelä-Karjalan alueen löytöeläimistä vastaavien Tassutarhan (sopimuskuntina Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari) sekä löytöeläinkoti Kaskivaaran (sopimuskuntina Imatra, Ruokolahti ja Rautjärvi) kanssa.

Eläinsuojelulain 15 § velvoittaa kunnan huolehtimaan alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Eläinsuojelulain mukaan talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Yleensä kunnat tekevät sopimukset löytöeläinten talteenotosta jonkin yksityisen yrittäjän tai eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Kotkan, Pyhtään, Haminan, Vironlahden ja Miehikkälän löytöeläinten talteenottosopimuksen on kilpailuttanut Etelä-Kymenlaaksossa toimiva yhteishankintayksikkö Seutuhankinta vuonna 2011. Tuolloin solmitulla sopimuksella edellä mainitut kunnat ovat vahvistaneet Hemböle Ayn (löytöeläintalo Kuppis) järjestämään alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon. Kyseiset kaupungit ja kunnat eivät siis itse tuota löytöeläimiin liittyviä palveluita.

Löytöeläintalo Kuppis vastaanottaa ja säilyttää löytöeläimiä lain vaatimat 15 vuorokautta sekä ilmoittaa niistä omilla kotisivuillaan. Kaikki sopimuskuntien alueella tavatut löytöeläimet tulee aina toimittaa löytöeläintaloon, ellei löytöeläintalon kanssa toisin sovita. Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) vastauksissaan usein esitettyihin kysymyksiin kuitenkin tarkentaa, että “säilytysvelvoite koskee kuitenkin ainoastaan tilapäisesti poissa omistajansa hallinnasta olevien eläinten hoidon järjestämistä. - - - Yksittäisen kissan kiinniottajan voi olla vaikeaa arvioida, onko kiinni otettu eläin kotikissa vai villiintynyt kissa. Tällaisessa tapauksessa on parasta toimittaa kissa kunnan osoittamaan talteenottopaikkaan, jossa kissa voidaan tutkia myös tatuoinnin tai mikrosirun varalta.” Sopimuskuntien ohjeistuksen mukaan löytöeläintalo Kuppis ei vastaanotakaan selkeästi villiintyneitä kissoja eikä sellaisia lemmikkieläimiä, joiden omistaja on tiedossa. Jos omistaja tiedetään, Kuppis ohjeistaa palauttamaan eläimen sen omistajalle.

Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. ei vastaanota löytöeläimiä yksityishenkilöiltä eikä lemmikkejä, joilla tiedetään olevan omistaja, ilman omistajan itsensä tai hänen edunvalvojansa kanssa tehtävää luovutussopimusta tai eläinsuojeluviranomaisen (valvontaeläinlääkäri, kaupungineläinlääkäri tai poliisi) tekemää huostaanottopäätöstä. Yhdistyksen vastaanottamat eläimet etsivät kotia monista eri syistä. Vastaanottosyitä voivat olla esimerkiksi eläimen omistajan kuolema, allergia, elämäntilanteen muutos, pitovaikeudet, suuri eläinmäärä, eläimen käytösongelmat jne. Yhdistys loukuttaa eläimiä vain eläimen omistajan, viranomaisen, maanomistajan tai muun alueen haltijan pyynnöstä. Loukutustapauksissa talteenotetuista eläimistä, joiden omistajaa ei tiedetä, ollaan aina yhteydessä alueen löytöeläintoimijaan ja löytöeläimiksi luokiteltavat eläimet toimitetaan aina alueen löytöeläintaloon. Yhdistyksellä on myös käytössä omat mikrosirulukijat, joiden avulla jokaisesta yhdistyksen vastaanottamasta eläimestä tarkastetaan tunnistusmerkintä.

Lue lisää:
http://lappeenranta.sey.fi
http://www.kuppis.fi
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247
https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/usein-kysyttya-elainsuojelusta/

Voit lukea ja ladata tiedotteen myös pdf-muotoisena tästä:
Tiedote Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n ja löytöeläintalo Kuppiksen yhteistyöstä

Kirjoittanut
Janina Pohju