Tiedote eläinkoti Pesän remontista ja tulevaisuudesta

Eläinkoti Pesä

Tiedote
28.12.2017

Emme ole unohtaneet tukijoitamme, jotka ovat osallistuneet eläinkoti Pesän remontin rahoittamiseen.

Hätäkeräys eläinkoti Pesän remonttia varten aloitettiin loppusyksystä 2016. Pesän tulevien remonttien listalla olivat tuolloin talon yläpohjan puhallusmineraalivillan lisääminen lämmöneristeeksi, päätyseinän tiilisauman korjaus, viemärien kunnostus, salaojitus sekä vesijohtojen uusiminen talon ja kaupungin liittymän välillä. Näistä kaikista akuuteimmat olivat salaojitus sekä kaupungin vesiliittymän ja eläinkoti Pesän välisten vesijohtojen uusiminen.

Veden saanti on eläinkoti Pesän toimintaedellytys. Vesiputket talon ja kaupungin liittymän välillä olivat jäätyneet jo yhdistyksen omistuksessa kevättalvella 2016 sekä useina talvina talon entisten omistajien aikana. Juoksevan veden puute on eläintalossa valtava hygieniariski eikä Pesälle voi tuolloin vastaanottaa eläimiä ollenkaan. Myös salaojitus on talon kannalta elintärkeä, sillä sadevedet täytyy ohjata pois talosta kosteusongelmien ehkäisemiseksi - tällä hetkellä kaikki talon ympäristössä olevat vedet valuvat taloa kohti ja mahdollisesti mädäännyttävät tai homehduttavat taloa alhaalta päin. Rännit pitää myös uusia, sillä vedet valuvat sitäkin kautta kivijalkaan. Autotalli on todella huonossa kunnossa, jonka takia käytämmmekin sitä väliaikaisena varastona. Emme ole edes harkinneet sen kunnostamista, vaan ennemminkin purkamista kokonaan.

Varauduimme noin 25 000 euron remonttiin jo pelkästään salaojituksen sekä kaupungin liittymään johtavien putkien osalta. Keräyksen alkaessa pystyimme irrottamaan noin 5 000 euroa remonttia varten yhdistyksen jo olemassaolevista varoista ja keräys järjestettiinkin lopun 20 000 euron kerryttämiseksi. Keräys alkoi lupaavasti ja varoja kertyi heti jo alkuun muutama tuhat euroa. Tämän jälkeen keräys tyrehtyi, lahjoituksia tuli huomattavasti vähemmän sekä suuruudeltaan että määrältään jatkuvasta kampanjoinnista huolimatta.

Tänä vuonna olemme listanneet nettisivuillemme viitenumerot, joilla lahjoittajat voivat kertoa meille, mitä toimintaa he haluavat erityisesti tukea tai mitä toimintaa he haluavat meidän erityisesti toteuttavan. Remontti ei ilmeisesti ole suurimpaan osaan lahjoittajista vetoava lahjoituskohde, sillä remonttiin on lahjoitettu koko vuoden 2017 aikana vain 977 €. Määrä on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi kissanruokia varten tehdyt lahjoitukset, jotka vuonna 2017 olivat 9 719,26 €. Tähän mennessä, siis yli vuosi keräyksen alkamisen jälkeen, remonttirahastoon on saatu kerättyä tästä vaadittavasta 20 000 eurosta vasta noin 10 000 euroa. Puolet on siis vielä keräämättä, jotta näitä tulevia remontteja voidaan edes harkita. Meillä ei siis ole vieläkään taloudellisesti mahdollista toteuttaa näitä remontteja.

Talon ja kaupungin välisten putkien uusimisen voi suorittaa vain Lappeenrannan Energia, joten tätä työn osiota ei ole edes mahdollista kilpailuttaa. Lappeenrannan Energian tarjous pelkästään vesiliittymän saneerauksesta on 7192 € - 11 600 € sis. uusi, sulkuventtiili ja muut asennusmateriaalit, maan kaivut ja uudelleentäytöt katualueella, tarvittavat luvat sekä maan kaivut ja uudelleentäytöt konejälkitasauksella piha-alueella. Salaojitus itsessään taas on arvioitu 10 000 - 15 000 euron arvoiseksi, joten pahimmassa tapauksessa edes arvioimamme 25 000 euron remonttikassa ei riitä.

Keräyksen alkaessa 2016 eläinkoti Pesä oli ollut toiminnassa vasta noin viisi kuukautta, joten meillä ei vielä ollut kuvaa, minkälaista eläinkodin toiminta todellisuudessa onkaan. Jo tämän ensimmäisen toimintavuoden aikana meille on käynyt selväksi, että avuntarvitsijoita on huomattavasti enemmän kuin mihin olimme varautuneet sekä henkilöstöresurssien että tilojen kapasiteetin suhteen. Nykyisellä eläinkoti Pesällä tulee auttamattomasti seinät vastaan ja olemme tänä vuonna joutuneet tarjoamaan ei-oota joillekin meille tarjotuille eläimille. Suurimpana ongelmana on karanteenitilojen puute ja eristystilojen vähäinen määrä, jolloin uusia eläimiä ei voida vastaanottaa, vaikka muissa kuin karanteenitiloissa vapaita häkkejä olisikin.

Olemme myös valitettavasti huomanneet, ettei eläinkoti Pesän toimintaa ole nykyisessä mittakaavassaan mahdollista pyörittää ilman palkattua henkilökuntaa. Joudumme päivittäin tekemään valintoja yhdistyksen toiminnan suhteen mm. siitä, mitä eläimiä ja kuinka montaa eläintä pystymme taloudellisesti auttamaan, missä määrin kissojen tarttuvia tauteja voidaan testauttaa, palkataanko yhdistykselle työntekijää, kuinka monilla työtunneilla, osallistummeko tapahtumiin, paljonko annamme eläinsuojelu- ja eläintenhoitoneuvontaa, pystymmekö järjestämään ennaltaehkäisevä eläinsuojelutoimintaa kouluvierailuin, kuinka tiivistä yhteistyötä pystymme toteuttamaan viranomaisten sekä muiden organisaatioiden (kuten löytöeläintahot, muut eläinsuojeluyhdistykset ja -neuvojat, sosiaalitoimi, edunvalvojat, sairaalat, vanhusten hoivakodit) kanssa, kuinka paljon pystymme hoitamaan villikissapopulaatioita sekä minkälaisia remontteja kerätyillä varoilla Pesällä on realistista toteuttaa.

Yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2017 keskusteltiin Pesän remonteista ja Pesän tilojen sekä kapasiteetin tulevaisuudesta. Yhdistyksen jäsenistö totesi tuolloin kokouksessaan, että eläinkoti Pesän osto ja remontti ovat yhteensä syöneet niin paljon yhdistyksen varoja, ettei nykyisten tilojen remonttiin ole enää järkevää investoida enempää mittavia remontteja, joita mm. salaojitus sekä putkistojen uusiminen molemmat ovat. Jäsenistö totesi tuolloin myös, ettei myöskään tilojen kapasiteetti riitä siihen eläinmäärään nähden, mikä Etelä-Karjalassa ja koko Kaakkois-Suomessa todella tarvitsee apua. Eläinkodille ei ole tiloja mm. luonnonvaraisille eläimille (esim. oravat, linnut, saukot, peurat), koirille tai muille kissoja isommille seura-, harraste- ja tuotantoeläimille kuten kanoille, lampaille, vuohille, minipossuille, hevosille jne. Yhdistyksen jäsenistö päätti tuolloin, että yhdistyksen työntekijä- ja vapaaehtoistyöresurssit suunnataan jatkossa jatkuvan, päivittäisen toiminnan pyörittämiseen, väliaikaisten tilaratkaisujen tekemiseen sekä uusien tilojen etsimiseen.

Olemme tänä vuonna kirjanneet yhdistyksen tavoitteeksi oman eläinsuojelukeskuksen perustamisen. Eläinsuojelukeskus on kuitenkin aivan valtava investointi emmekä vielä tiedä, millä varoin eläinsuojelukeskus saadaan perustettua. Suuri toiveemme on tutustua tulevana vuotena muiden, erityisesti meitä isompien, eläinsuojeluyhdistysten toimintaan sekä eläinsuojelukeskuksiin ja eläinten vanhainkoteihin. Tavoitteemme on oppia vuoden 2018 aikana, miten rahoitus tällaisiin eläinsuojelukeskuksiin on hankittu. Lisäksi pyrimme selvittämään kaikkien tukien (EU, valtio, maakunnat, kaupungit, säätiöt) mahdollisuudet. Oletamme, että eläinsuojelukeskuksen perustaminen vaatii omaisuutta sadoista tuhansista noin kolmeen miljoonaan euroa ja on realistista 10-30 vuoden sisällä.

Tällä hetkellä olemme päättäneet, että käytämme eläinkoti Pesää niin kauan kuin putkistot ja talo itse antavat myöden. Olemme varautuneet siihen, että eläinkoti voidaan joidenkin vuosien päästä joutua myymään myös purkukuntoisena. Siihen asti pyöritämme eläinkoti Pesän toimintaa Lappeenrannan Hakalissa niin hyvin ja pitkään kuin vain suinkin kykenemme ja keräämme samalla varoja uuden eläinsuojelukeskuksen perustamiseen. Olemme varautuneet siihen, että toiminta voi loppua yllättäen esim. home- tai kosteusongelmien takia, jolloin toiminta täytyy siirtää takaisin sijaiskoteihin sekä mahdollisesti muihin väistötiloihin.

Remonttiin lahjoitetut rahat ovat ns. korvamerkittyjä remonttiin. Niitä ei ole siis käytetty eikä käytetä muuhun tarkoitukseen. Remonttikeräyksen aloituksen jälkeen olemme ylläolevista remonteista toteuttaneet katon yläpohjan villan lisäämisen ja eristämisen parantamisen, johon kului noin 2 000 €. Nyt joulukuussa 2017 käytimme 546 € Ensipesän (karanteeni- ja eristystilan) häkkien pleksitykseen, jotta saimme parannettua eläinkodin hygieniaa entisestään ja täten torjuttua tarttuvat taudit. Pesää on valitettavasti vaivannut sekä syksyllä 2016 että loppusyksyllä 2017 kissaflunssaepidemia kaikista hygieniaparannuksista huolimatta. Pleksit ovatkin erittäin tärkeitä muun muassa juuri tämän taudin torjunnassa, kun kissat eivät pysty enää aivastamaan vastakkaisesta häkistä toiseen.

 

Taika

Kerätyistä remonttivaroista on siis noin reilu 7 000 euroa vielä käytettävissä tuleviin remontteihin. Nämä varat eivät riitä salaojitukseen ja putkiremonttiin, jotka kannattaa tehdä samanaikaisesti maan kaivamisesta aiheutuvien kulujen takia. Tilojen hygienian parantamiseksi ja tarttuvien tautien torjumiseksi olemme suunnitteleen, että nämä loput varat käytetään uusien eristystilojen rakentamiseen. Emme ole vielä päättäneet, missä muodossa uudet eristystilat rakennetaan. Näitä voivat olla esim. autotallin purkaminen/uudelleenrakentaminen varasto- ja karanteenitiloiksi tai siirrettävän merikontin rakentaminen karanteenitilaksi, jolloin rakennusluvan kanssa ei tule ongelmia.

Tuolloin keräyksen alkaessa lupasimme, että vähintään 100 € lahjoittaneet saavat oman tai yrityksensä nimen eläinkoti Pesän seinälle sekä diplomin itselleen. Nimi luvattiin lisätä myös yhdistyksemme nettisivuille vuoden 2017 ajaksi. Vähintään 100 € lahjoittaneiden nimet ovat olleet kaikkien nähtävillä heti maksun saavuttua tilillemme kahdessakin osoitteessa nettisivuillamme, kohdissa Pesän remonttia tukeneet lahjoittajamme sekä Putkiremontissa meitä tukeneet. Aiomme pitää nimet nettisivuillamme kuitenkin jatkuvasti, elleivät lahjoittajat toisin pyydä.

Diplomeja ei ole toimitettu siksi, ettei keräyskassa ole vielä täyttynyt eikä siksi, koska mainittuja remontteja ei ole vielä voitu järjestää. Diplomeista ei ole myöskään kysytty, joten olemme keskittyneet remonttikeräysten ja diplomien sijaan yhdistyksen ja eläinkodin jokapäiväisen toiminnan pyörittämiseen. Lähetämme lahjoittajille diplomit kuitenkin ensi tilassa ja lisäämme nimet eläinkoti Pesän seinälle nyt, kun meillä on vihdoin ja viimein ajatus siitä, mikä eläinkoti Pesän tulevaisuus on.

Eläinkoti Pesä ei taloudellisesti valitettavasti pyöritä itse itseään. Eläimistä saamamme tulot eivät siis riitä kattamaan eläimistä (eläinlääkäri-, ruoka-, hiekka- ja siivoustarvikekulut) tai talosta itsessään aiheutuvia menoja (esim. vakuutukset, sähkö, vesi ja kiinteistövero). Suurimman kuluerän itse eläimistä aiheuttavat eläinlääkärikulut emmekä juurikaan saa eläinlääkäreiltä eläinsuojelualennusta tai vapaaehtoistyötunteja esim. joukkorokotusten muodossa. Esimerkiksi vuonna 2017 eläinkoti Pesä oli marraskuun loppuun mennessä omasta toiminnastaan miinuksella 9 826,75 €. Toiminta pyörii siis suurimmalta osin lahjoitusten varassa. Lahjoitusten loppuessa loppuu myös eläinkodin toiminta.

Olemme tehneet vuonna 2016 ja 2017 valtavasti toimenpiteitä, joilla olemme parantaneet yhdistyksen taloudellista tilannetta merkittävästi. Olemme mm. aloittaneet Pesällä kissanhiekkojen, lisäravinteiden sekä kissanruokien lisämyynnin varojen kerryttämiseksi. Osallistuimme ensimmäistä kertaa Lappeenrannan Joulutorille, johon saimme askarreltua, neulottua ja virkattua valtavasti tuotteita, josta saimme paljon tuottoja. Toteutimme yhdistyksen historian ensimmäiset kissakalenterit, joista on ollut huomattavasti hyötyä. Järjestimme eläinkoti Pesän avajaiset ja 1-vuotissyntymäpäivät, joissa oli mm. arpajaisia, kirpputorimyyntiä, poniratsastusta sekä buffet-myyntiä yhdistyksen hyväksi. Olemme nostaneet eläinten hintoja. Lisäksi olemme kilpailuttaneet eläinlääkärit ja valinneet käytettävän eläinlääkärin tai eläinlääkäriaseman aina kissojen vaatiman toimenpiteen perusteella, sillä eläinlääkärit laskuttavat eri palveluista eri hinnoin.

Lahjoituksia olemme keränneet internetissä sekä tapahtumissamme, esim. eläinten viikolla ja eläinten joulurauhan julistuksessa. Rahastonhoitajamme on tehnyt loistavaa työtä avustushakemuksissamme kaupungille, kattojärjestöllemme ja säätiöille. Valtavasta työmäärästä ja remontin rahoituksen puuttumisesta huolimatta olemme kotiuttaneet eläimiä uusiin koteihin enemmän kuin koskaan. Kuluneen vuoden toimintaamme on mahdollista tutustua tarkemmin uusimmassa jäsentiedotteessamme.

Rahasta on siis todella puutetta aina. Yhdistyksen kirjanpitoon liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kaikille jäsenillemme osoitteessa tilitoimisto Huurtomaa, Valtakatu 36 A 2, 53100 Lappeenranta. Esimerkiksi tilinpäätöksestä selviää yhdistyksen taloudellinen tilanne sekä se, kuinka paljon kuluja ja tuloja yhdistyksellä todellisuudessa on. Ajan tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, toiminnantarkastajien lausunnon, toimintasuunnitelman sekä tuloja menoarvion tarkastelua varten voi sopia sähköisesti rahastonhoitajamme Anne-Mari Huurtomaa-Altarriban kanssa lsey.rahastonhoitaja(at)gmail.com.

Lahjoituksen tulevia remontteja varten voi tehdä suoraan yhdistyksen tilille seuraavilla tiedoilla: saaja L:rannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys, tilinumero FI14 5620 0920 0047 01, viitenumero 1009, BIC-koodi: OKOYFIHH. Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry:llä on Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen 27.9.2016 päivänä myöntämä rahankeräyslupa, numero RA/2016/553. Lupa on voimassa 1.10.2016-30.9.2018 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella. Keräämämme varat käytämme kotia etsivien eläinten hyväksi, eläinsuojelutyöhön ja Eläinkoti Pesän remonttiin keräysluvan aikana.

Kiitos halustanne tukea hädänalaisia ja muutoin avun tarpeessa olevia eläimiä. Toivotamme oikein hyvää uutta vuotta 2018 kaikille!

Elvis